Zápis ze schůze výkonného výboru středočeské oblasti boxu Praha 24. května 2012

Účast: Bc. Tomáš Müller, Jaroslav Novotný, Mgr. Marek Šimák, Jindřich Šindelář

Omluveni: Ing. Pavel Hynek, JUDr. František Novotný,  Zdeněk Fáber

Host: Jan Balog

 1. Zahájení schůze
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze VV ze dne 12.1.2012
 3. Přidělování oblastních kol
 4. Práce rozhodčích
 5. SCM oblasti
 6. Různé

 

 1. Předseda oblasti zahájil schůzi VV – byl odsouhlasen program schůze.
 2. K zápisu z minulé schůze…bylo vyhodnoceno nové losování při oblastních kolech. Losování bude i nadále probíhat nově zavedeným způsobem, s tím že ( pozn. trenéra SCM Jana Baloga ):  rozlosování nahlásí ihned losující trenér, těm trenérům jejichž boxeři byli nalosováni v rozdílné věkové,nebo váhové kategorii. Takový los musí potvrdit osobní trenér borce.

K bodu 3 minulého zápisu o nahlašování předchozích zkušeností boxerů s jinými úpolovými sporty. Probíhá dobře.

K bodu 4 zápisu z 12. ledna 2012 VV SOB rozhodl, že bude letní pauza využita k tomu, aby si každý rozmyslel, zda se oblast rozdělí. Je jasné, že se oblast nemůže rozdělit bez souhlasu padesáti procent oddílů.

 1. Bylo zváženo chování představitelů oddílu BC Julia Tormy vzhledem k pořádání oblastních kol v posledních třech letech VV SOB odsouhlasil, že jim v budoucnu nebude přidělena organizace oblastních kol.
 2. Po letošním školení rozhodčích, které se bude konat 16. června 2012 bude znám počet kvalitních rozhodčích. To zavázalo VV SOB, aby rozhodl o hodnocení rozhodčích tak, aby bylo umožněno předsedovi komise rozhodčích SOB p. J. Novotnému, nenasazovat nekvalitní rozhodčí.

Dále VV SOB odsouhlasil cenový tarif rozhodčích pro rozhodování oblastních kol podle nalosovaných dvojic. Tarify jsou nastaveny na všechny rozhodčí takto:

 •  
  • do 20 ti dvojic 2200 kč
  • do 35 ti dvojic 2700 kč
  • nad 35 dvojic 3500 kč
 1. Zpráva SCM Praha – Mgr. Šimák – máme odboxovány 3 turnaje,poslední turnaj v Těmicích 16. – 17.6.2012. Žádáme reprezentanty SCM Praha, aby byli připraveni na reprezentaci ve stanovených vahách. Tým bude stanoven při oblastním kole v Gongu. Velké poděkování všem, kteří již na těchto turnajích startovali. Budou pozváni na VT SCM Praha, které se uskuteční na konci srpna. Na konci roku budou tito boxeři odměněni.
 1. VV SOB rozhodl, že na oblastních kolech budou boxovat boxeři nad 10 zápasů ve stanovených časových limitech AIBA.

Předseda informoval VV o problémovém mezistátním utkání pořádaném BC OS Plzeň, kdy mezistátní zápas nebyl schválen ČBA a hlavní rozhodčí nebyl delegován předsedou rozhodčích ČBA. Bez vědomí ČBA byl protokol o utkání orazítkován oficiálním razítkem ČBA, které bylo přiděleno Z.Fáberovi. Tento fakt uvedl v omyl Polskou asociaci a jejich funkcionář kontaktoval prezidenta ČBA s dotazem, jak se mohlo boxovat mezistátní utkání, když o tom polský svaz neví. Tento přestupek již na podnět VV ČBA řeší disciplinární komise ČBA.

Připomínáme, že VV ČBA vypsal výběrová řízení na pozice manažera reprezentace juniorů a seniorů a také hlavního reprezentačního trenéra juniorů a seniorů. Dotazy k těmto výběrovým řízením směřujte k generálnímu sekretáři ing. Chocholouškovi.

 VV SOB tímto přeje všem hezké prázdniny a dovolené, vašim borcům kvalitní přípravu a hezké léto.

 Zapsal STK Jindřich Šindelář

 Ověřil Předseda Tomáš Müller

Městská část Praha 6 Praha - evropské město sportu 2016