Vážení kolegové, rádi bychom Vás a vaši tělocvičnu pozvali do nové boxerské soutěže Manažerská extraliga boxu (MEB).

 Cílem akce je sdružit co nejvíce manažerů i podnikatelů a dát jim příležitost se zlepšit fyzicky, psychicky, „potit krev“ na trénincích i v ringu. Manažerská extraliga boxu vznikla po úspěšné akci Galavečer boxu (www.galavecer-boxu.cz ) 5. 6. 2009 v Tesla aréně v Praze. Manažerská extraliga boxu je registrována Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení. V říjnu 2009 budou dokončeny webové stránky a bude zahájena mediální propagace na národní úrovni. Byli bychom rádi, kdyby právě Váš oddíl případně Vaše tělocvična byla již součástí MEB a první zájemci o box „býlích límečků“ našli Váš profil na našich internetových stránkách již při jeho zahájení. Součástí zahájení činnosti bude mj. i tisková zpráva v informačním servisu ČTK. www.galavecer-boxu.cz

Co přináší nová národní sportovní organizace?
1. Možnost účasti lidí, kteří zatím „pouze“ trénují nebo chtějí začít dělat box na kvalitní úrovni s vizí svého prvního případně i životního utkání a tím i vyšší motivaci k tréninku.
2. Snaha umožnit start i lidem nad 34 let věku na boxerských soutěžích
3. Přísun nových zájemců o box z řad podnikatelů,
4. Medializace: mediálním partnerem je Mladá fronta a.s. (www.mf.cz), která v začátku poskytuje dvě media k osvětě MEB formou inzercí a článků, a to jsou E15 ( www.mf.cz www.e15.cz) a Strategie ( www.e15.cz www.strategie.cz).
5. Osvětu boxu v ČR
6. Možnost propagace jednotlivých tělocvičen na oblastní i celorepublikové úrovni
7. Nové možnosti podnikání jednotlivých tělocvičen na lokální i národní úrovni
Informace z provozního řádu MEB:
1. Členství v MEB
1. MEB sdružuje členy na základě online vyplněné a odeslané přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku 1 000 Kč
2. Přihláška bude dostupná na www.extraliga-boxu.cz, v případě zájmu o zařazení vaší tělocvičny do tohoto projektu kontaktujet nás na níže uvedených telefoních číslech nebo odpovězte na tento email.
2. Tělocvičny registrované u MEB
1. Zajistí min. 2x týdně 1,5 hodiny tréninku (tělocvična, trenér)
2. Trénink musí koncepčně zajistit přípravu na zápasy extraligy
3. MEB poskytuje po projednání a následném schválení příspěvek ve výši 5 000 Kč na krajská kola tělocvičnám, podmínkou přiznání příspěvku je pořadatelem zajištěný záznam formou videa (min. 10 min) a fotografii (min.5), umístění loga MEB na všech čtyřech stranách ringu
4. Informace o tělocvičně v žádosti o spolupráci
1. Název
2. Adresa tělocvičny
3. Jméno zodpovědné osoby
4. Email a telefon na zodpovědnou osobu
5. Provozní doba
6. Jméno trenéra
7. Email a telefon na trenéra
8. Výsledky trenérské činnosti
9. Poznámky a popis činnosti tělocvičny
10. Možnost zaslání 3 fotografií tělocvičny, trenéra s popisem
3. Trénink boxu
1. MEB nabízí možnost absolvovat tréninky boxu ve smluvních tělocvičnách po celé ČR v rámci spádové oblasti minimálně 2x týdně
2. Půlroční permanentka zajistí základní trénink nutný k účasti v extralize
3. Permanentka obsahuje pronájem tělocvičny a trenéra
4. Cena půlroční permanentky bez výbavy je zveřejňována na webu MEB
5. Cena základní výbavy je zveřejňována na webu MEB
4. Extraliga
1. Účast v extralize je pouze pro členy MEB a je podmíněna nákupem roční licence, MEB vystavuje průkazku boxera MEB
2. Účast v extralize je možná po dovršení 18. roku věku
3. Účast v zápase je podmíněna potvrzením o zdravotní způsobilosti obvodním lékařem v průkazce boxera MEB
4. Vstoupit do MEB nemohou závodníci s více jak 5 zápasy v boxu nebo jiných úpolových sportech mimo MEB
5. Cena licence je uveřejňována na webových stránkách MEB
6. Spádová tělocvična registrovaná u MEB může zajišťovat oblastní kola boxu, přihláškou u MEB, MEB je bude uvádět na webových stránkách v kalendáři akcí MEB
7. MEB organizuje galavečery
8. Účast na galavečeru je podmíněna koeficientem úspěšnosti v oblastních kolech
9. Minimální počet zápasů v místních kolech pro možnost nominace na galavečer jsou 3 utkání
10. Váhové kategorie – 6 kategorií mužiů – do 65, do 70, do 75, do 81, do 91, nad 91 a 8 kategorií žen – do 52, do 56, do 60, do 65, do 70, do 75, do 81, nad 81
11. Povinná výbava – bandáž, rukavice 10, suspenzor, chránič zubů, helma s lícnicemi a chráničem brady, u žen chránič hrudi
12. Spádové oblasti:
1. Střední Čechy
2. Severní Čechy
3. Jižní Čechy
4. Severní Morava
5. Jižní Morava
13. Rozhodčí – MEB má své oficiální rozhodčí, kteří budou vznikat z řad trenérů a budou proškoleni Jaroslavem Novotným
1. ročník MEB bude 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 a tréninky začínají už tento říjen. Rádi bychom váš klub přivítali jako partnera MEB. Věříme, že účast v nové soutěži vám přinese nové klienty, peníze, a také pomůže více zviditelnit váš klub.

Volejte na níže uvedená čísla.
S pozdravem

Prezident MEB
Petr Saglena (736 622 244)

Viceprezident MEB
Jan Saglena, Mgr.(736 622 225)

Viceprezident MEB
Jakub Novotný (731 696 043)

Odborný poradce
Marek Šimák, Mgr. (602 110 120)

 

 

 

Městská část Praha 6 Praha - evropské město sportu 2016