Mistrovství  České republiky kadetů  a školní mládeže 

Kadeti roč. 1996 – 1997

Školní mládež roč. 1998 – 1999

Ostrava – Poruba   

9. – 11.3. 2012

I.

Všeobecné  ustanovení

 
 

  1. Datum konání   :      9. – 11. 3. 2012     

      2. Pořadatel   :      Z pověření ČBA  – Boxing club Poruba 

 •  
  •  
   •  

       3.       Místo konání   :     T.J. Sokol Pustkovec, Pustkovecká 356/103, Ostrava-        Pustkovec            

  4. Činovníci Mistrovství 

      Ředitel    :     Grošaft Jiří

     Hlavní  pořadatel  :     Toráč Miroslav

      Sekretariát   :    Hrubá Tereza

     Ubytovatel   :    Hotelové ubytování VŠB-TUO

                                   Studentská  1770/1, Ostrava-Poruba 70800

                                                          Tel. : +420 597 326 155

                                   e-mail.: hotel@vsb.cz 

      Hlasatel   :    Neméth Martin

      Časoměřič + gong  :    Buchar Roman

      Úřední lékař   :    Mudr. Dolanský Jindřich

     Hospodář   :    Neméth Martin 

  5. Zástupce VV ČBA  :     Ivo Dvořák, Mgr. Marek Šimák

    

  6. S T K    :     Milan Džavík, Vítězslav Smuž

       

      Výpočetní  technika  :     Jaroslav Brožek 

  7. Trenérská rada  :     Pavel Duda, Mgr. Vasili Larionov

 

   
 
 

 •  
  •  
   •  
    •  

      8.        Hlavní rozhodčí  :    Gašpar Antonín 

  rozhodčí                                  :                 nominuje KR 

     

  9.      Jury                                        :     Miroslav Toráč, Milan Džavík, Antonín Gašpar 

10.      Nasazování rozhodčích          :     Nasazovat budou zástupce STK, HR, zástupce TR 
 

  11. Účastníci   :      Na MČR nominují Oblastní trenérské komise

                                                                  své oblasti boxery ve stanovených váhových

                                                                  kategoriích  

  12. Náhrady   :   

                             a) pořadatel hradí   :

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       výpočetnímu technikovi + 2 členům STK,

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

          rozhodčím  

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       Jízdné  :   vlak všem činovníkům,  VT 5,80 Kč/km 

                                    Stravné  :   5 – 12 hod ………….64,- Kč

                                             12 –  18 hod ………… 96,- Kč

                                             více jak 18 hod    …   151,- Kč 

                                    Náhrada za každý  den boxu :

                                    Výpočetní technik ……………. 450,- Kč

                                    STK        …………….. 200,- Kč

                                    Rozhodčí – ošatné………………600,- Kč

                                                                       + refundace v pátek 500,- Kč všem   

 •  
  •  
   •  
    •  

             b) ubytování je: viz str. 1 „ ubytovatel „  
       

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       c) ubytování si hradí účastníci z vlastních prostředků. O ubytování musí však požádat telefonicky: č.t. +420 597 326 155 nebo

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       od 9,00 – 18,00 hod 

13. Informace   : Ing. Václav Chocholoušek, gen. sekretář  ČBA,

 •  
  •  
   •  
    •  

           tel. 257 211 973, mob. 774 966 063 

14.       Ubytování cena                      :          Cena:  350 Kč / den / os / se snídaní

                                                         

  15. Časový  program    

      pátek   9. 3. 2012                     09 00 – 12 00 hod    –  vážení, lékařské prohlídky

                                                                           13, 00 hod   – technická porada, losování

                                                                      15, 30 hod   –  vylučovací boje

  

            sobota    10. 3. 2012          08,00 – 09 00 hod    –  vážení, lékařské

                                                                               prohlídky    

                                              14 00 hod    –   semifinálové boje 

     neděle     11. 3. 2012                      08, 30  hod   –  lékařská prohlídka

                                           09, 15  hod   –  nástup finálových dvojic                                                                          

                                           09, 30  hod   –  finálové  boje 
 
 

II.

Technická  ustanovení 

  16. Podmínky startu  :     a)   záznam o utkání boxera s platnou lékařskou 

                            prohlídkou (1 rok) a vybojováno nejméně 3

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       zápasy v soutěžích ČBA nebo mezinárodních startech.Bez vybojování předepsaných zápasů, nebudou borci na MČR,  připuštěni k bojům.  

 •  
  •  
   •  
    •  

      b)   borci startují v hmotnostních kategoriích ve

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       kterých byli nominováni, podrobí se před startem lékařské prohlídce a vážení 

 •  
  •  
   •  
    •  

      c)  startují kadeti –  ročník narození 1996 – 1997

 •  
  •  
   •  
    •  

             startují školní mládež – ročník 1998 – 1999

 •  
  •  
   •  
    •  

            o výjimkách mladších borců rozhodne TR 

 •  
  •  
   •  

               d)  každý borec musí zaplatit pořadateli startovné :      100,- Kč  

17. Systém soutěže  :   a)   boxuje se vylučovacím způsobem na základě       rozlosování, podle pravidel  boxu a Soutěžního      řádu. Boxeři boxují 3 x 2 minuty s                                 jednominutovou přestávkou mezi koly

                                   

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  
      1. kadeti  boxují v 13 váhových kategoriích od  váhy 38-46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75,
 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       80, + 81 kg (v každé váze min. 3 boxeři jinak se váha ruší)  

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  
      1. školní mládež boxuje ve váhových kategoriích
 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       od váhy 30-36, 40, 43, 46, 48, 50, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 kg (v každé váze min. 3 boxeři jinak se váha ruší) v žácích nad 15 utkání i ročníky 2000 a 2001 

 •  
  •  
   •  
    •  

        
       
       

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

         d)  utkání se musí boxovat v přilbách a rukavicích,    které musí mít barvu podle ringových rohů,červené a modré s chráničem zubů – nesmí být červené barvy a s tvrdým suspenzorem. Rukavice zajistí pořadatel. Ve vlastních rukavicích se nesmí boxovat. Doporučujeme trička červená a   modrá podle ringových rohů (mohou být i jiné barvy,   pokud možno odlišné od soupeře ).  
        

 •  
  •  
   •  
    •  

      e)   každý borec musí mít sebou Průkaz pojištěnce

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       své  Zdravotní pojišťovny (kopie musí být vlepena do Záznamu o utkání boxera )

 •  
  •  
   •  
    •  

              
       

18. Styk s činovníky  :      Za borce zodpovídají trenéři a vedoucí 
 

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       19.      Uložení věcí                            : Pořadatel neručí za ztrátu osobních věcí v šatnách nebo v objektu MČR. Cenné věci nutno uložit u pořadatele 

  20.   Volné vstupenky  :      Ředitel MČR, předá všem delegovaným            

                                 účastníkům  před zahájením soutěže  

21. Omluvy   :      V případě, že nominovaný borec nemůže

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       z vážných důvodů startovat – oddíl borce omluví na sekretariátu ČBA 774 966 093 v případě neomluvené absence bude oddílu uložena pokuta 200 Kč. 

22. Tituly a ceny   :      Mistři a borci na dalších místech, obdrží medaile,

                                     diplom a věcné ceny. 

23. Změny    :     Rozpis soutěže může změnit jen JURY na místě            konání 

  24. Rozhodování   :     Všechna utkání se budou bodovat na bodovacích

 •  
  •  
   •  
    •  

      strojcích.  

25. Různé    :    Všechny administrativně – sportovní a technické            otázky budou řešeny v místě konání 

26. Upozornění 1  :     STK  upozorňuje trenéry a vedoucí, aby před                   odjezdem  na MČR zkontrolovali doklady –

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

          registraci svých závodníků. Všichni musí mít              doklad o datu narození (jeden z uvedených dokladů: OP, Pas, studentský průkaz s fotografií nebo rodný      list boxera ).  
        

  27. Upozornění  2                Odpovědnost  za způsobenou škodu na inventáři

                                a ostatním majetku za borce zodpovídá trenér a

                                 vedoucí. 

 •  
  •  
   •  
    •  

              
       
       

Milan Džavík  v. r.      Ing. Václav Chocholoušek v. r.

     STK  ČBA                                                                               generální sekretář ČBA 
 

Mgr. Svatopluk Žáček v.r.

prezident ČBA

Městská část Praha 6 Praha - evropské město sportu 2016