1. Datum konání   : 11. – 13.11. 2011 

  2. Pořadatel   : Z pověření ČBA – Bižuterie Jablonec 

  3. Místo konání   :  Městská Hala  u přehrady Jablonec n/N 

  4. Činovníci turnaje                               Danilo Petr ,Sušil Petr ,Culková Petra 

                                                                       Danilová Veronika

      hlavní  pořadatel  : Sušil Petr 

      ubytovatel   : Paní Hlaváčová.č.t724 590 066 

      úřední lékař   : MUDr Burza Marek 

      hlasatel   : Chocholoušek Václav 

      časoměřič + gong  :  určíme na místě 

 5. Výpočetní technika  : ruční strojky + lístky 

 6. Hlavní rozhodčí  : Milan Vlk  

      Rozhodčí   : z každé oblasti jeden ( 4 )    
 

  7. Jury    :  TR + HR 

  8. Účastníci   : Na turnaji startují boxeři, kteří mají ročník  

 •  
  •  
   •  
    •  

           narození 1994 – 96, – rozhodnutí TR.

 •  
  •  
   •  
    •  

           Nominace provedou oblastní trenérské komise a

 •  
  •  
   •  
    •  

           nominují boxery z SCM ve váhových kategoriích

 •  
  •  
   •  
    •  

           52, 56, 60, 64, 69,75, 81, +81kg. 
       
       
       

 •  
  •  
   •  
    •  

      9.     Náhrady : Jízdné zúčastněným týmům hradí ČBA

 •  
  •  
   •  
    •  

      Tranzit 8 Kč/ km, os. auto 4 Kč / km  

 •  
  •  
   •  
    •  

       

 •  
  •  
   •  
    •  

                   Strava a ubytování na náklady pořadatele.

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       Celky z Moravy budou ubytovány a stravovány    už od pátku. Strava – pátek – večeře

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       neděle –  končí obědem

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

         

 •  
  •  
   •  
    •  

      10.     Informace  : Petr Danilo č.t. 731 166 148

 •  
  •  
   •  
    •  

                                                                             Petr Sušil    č.t.604 287 044 

 •  
  •  
   •  
    •  

      11.     Ubytování : Ubytovna   SOS Bižuterie ul. Pod Skalkou

 •  
  •  
   •  
    •  

       

12    Časový program 

 •  
  •  
   •  
    •  

               Sobota 12. 11. 2011  10 30 – 12 00 hod      –   vážení, lékařské prohlídky

 •  
  •  
   •  
    •  

             V místě konání v městské hale

 •  
  •  
   •  
    •  

      13 00 hod          –    losování

 •  
  •  
   •  
    •  

      15 30 hod    –    vyřazovací boje 

 •  
  •  
   •  
    •  

                Neděle  13. 11.2011  9, 00 hod           –   lékařská prohlídka

 •  
  •  
   •  
    •  

              

 •  
  •  
   •  
    •  

      10 00  hod           –   finále + boje o 3 místo 
       
       

 •  
  •  
   •  
    •  

      II.

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       Technická  ustanovení 

 •  
  •  
   •  
    •  

      13.    Podmínky startu              a)  Záznam o utkání boxera s platnou lékařskou

 •  
  •  
   •  
    •  

                                                                    prohlídkou ( 1 rok ) a vybojováno nejméně 

 •  
  •  
   •  
    •  

                                                         5 zápasů 

 •  
  •  
   •  
    •  

        b)   borci startují v hmotnostních kategoriích ve kterých    byli nominováni. Podrobí se před startem lékařské prohlídce  a vážení 

 •  
  •  
   •  

           

 •  
  •  
   •  
    •  

      14.   Systém soutěže                   a) boxuje se vylučovacím způsobem na základě rozlosování,

 •  
  •  
   •  
    •  

      podle pravidel boxu a Soutěžního řádu  3 x 3 minuty s přestávkou jedna minuta mezi koly 

 •  
  •  
   •  
    •  

       

 •  
  •  
   •  
    •  

      b) utkání se musí boxovat v přilbách s chráničem zubů a tvrdým suspenzorem. Dresy rozdílné dle rohů ringu 

 •  
  •  
   •  
    •  

      d) každý borec musí mít sebou průkaz pojištěnce své  zdravotní pojišťovny. 

 •  
  •  
   •  
    •  

      15.   Rozhodování                             Všechna utkání se budou rozhodovat pomocí bodovacích strojků . Je nutné aby boxeři byli oblečeni v rozdílných dresech dle rohů ringu 
       
       

16.    Styk s činovníky   : Za borce zodpovídají trenéři a vedoucí 

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       17.    Uložení věcí                              : Pořadatel neručí za ztrátu osobních věcí v šatnách  nebo objektu turnaje a ubytování. Cenné věci nutno uložit u pořadatele. 

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

        

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       18.   Změny                                        : Rozpis soutěže může změnit jen JURY  v místě konání. 

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

       19.    Různé                                         : Všechny administrativně – sportovní a technické otázky budou řešeny v místě konání.           

 •  
  •  
   •  
    •  

      V Praze dne 17.10.2011    

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  

               
        
        

STK + předseda pořádajcího oddílu

Petr Danilo 

Městská část Praha 6 Praha - evropské město sportu 2016