Vážení sportovní přátelé,

 

 Centrum celoživotního vzdělávání UK FTVS zařazuje do svého programu obecnou část studia trenérské licence “B“ – Vědecký základ sportovního tréninku. Tato nabídka platí pro sportovní svazy a občanská sdružení, které mají s námi uzavřenou dohodu o spolupráci, čímž je garantována navazující výuka speciální části studia této licence. Speciální část v rozsahu 114 vyučovacích hodin zajišťují příslušné sportovní svazy. Po absolvování a splnění zkouškových požadavků obecné a speciální části, bude úspěšným studentům vystaveno osvědčení (doklad pro možné vystavení ŽL).

 

Obecná část „Vědecký základ sportovního tréninku“ v rozsahu 36 hodin se uskuteční:

 

Termín:                  9. – 12.9.2010  (čtvrtek – neděle), rámcový program jednotlivých dnů 8:00 – 20:00hod. (neděle končí asi ve 12:00hod.).

 

Místo konání:         UK FTVS v Praze, José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín, 162 52

 

Přihlášky:               přijímáme do 30.8.2010, přihlášky (vzor v příloze) posílejte na:

vancl@ftvs.cuni.cz

 

Cena:                     za obecnou část „Vědecký základ sportovního tréninku“ činí 2.650Kč včetně poplatku za vystavení osvědčení – Trenér licence “B“ a učebnice – Sportovní příprava.

 

Upozorňujeme zájemce, kteří nemají dokončené úplné středoškolské vzdělání (maturita), že pro získání osvědčení budou muset absolvovat ještě „Všeobecně vzdělávací kurz“ v rozsahu 50 hodin, který máme v nabídce na červen 2010  nebo v následujícím roce.

           

           

S přáním  úspěšného dne

 

 

  Bc. Karel Vancl                                                                                       PhDr. Karel Kovář, Ph.D.              koordinátor CŽV                                                                                            proděkan pro rozvoj