ČESKÝ SVAZ THAJSKÉHO BOXU

 

SPORTOVNÍ PRAVIDLA

Výkonný výbor Českého svazu thajského boxu, vydává na základě

usnesení ze dne 2. února 2007 tento soutěžní řád:

Pravidla orientál

1) Ring

Zápas se odehrává výhradně v boxerském ringu o velikosti strany minimálně 5 metrů a

šestnácti provazech (po čtyřech na každé straně). Rohy bojovníků jsou označeny modrou a

červenou barvou a to vždy proti sobě, tak aby červený roh byl po levé ruce stolu hlavního

rozhodčího a časomíry. K ringu vedou troje schody:1.

červený roh

2. modrý roh

3. doktor.

2) Váhové kategorie

53,500 kg – 64,400 kg – 82,100 kg

54,900 kg – 66,700 kg – 85,500 kg

56,700 kg – 69,900 kg – 88,500 kg

58,500 kg – 72,600 kg – 92,500 kg

60,300 kg – 76,200 kg – 96,600 kg

62,100 kg – 79,400 kg + 96,600 kg

3) Délka zápasu

Zápas ve stylu orientál probíhá:

Amatéři Profesionálové

Národní zápasy 3 x 2min 5 x 3min 1,5 min pauza

Evropské zápasy 4 x 2min 5 x 3min 1,5 min pauza

Světové zápasy 5 x 2min 5 x 3min 1,5 min pauza

Zápas probíhá v hrubém čase a přerušit ho může jen ringový rozhodčí, nebo supervizor.

5) Oblečení

12 bojovník je oblečen v krátkých trenýrkách.

13 bandáže rukou o maximální délce 2,5 metrů, bez výztuže a tvrdých ploch a hran14 jsou povoleny textilní, nebo neoprenové bandáže kotník

ů, bez výztuh15 bojovníci v průběhu zápasu nesmí nosit žádné kovové předměty (prsteny, náušnice,

piersing aj.)

16 brýle a kontaktní čočky jsou zakázány

17 mazání těla vazelínou je povoleno pouze na obličeji a holeních

7) Chrániče

a) Amatéři

1. 10 OZ rukavice kožené

2. chránič zubů

3. ochranná přilba bez ochrany lícních kostí

4. suspenzor

5. chránič holení a nártu určen pro bojové sporty (možno doplnit i tzv. botičkami)

6. ochranná vesta (pouze pro bojovníky mladší 16ti let)

b) Profesionálové

1. 10 OZ rukavice kožené

2. suspenzor

3. chránič zubů

9) Rozhodčí

Zápas posuzuje jeden ringový rozhodčí a tři bodový rozhodčí po stranách ringu. U titulových

zápasů je přítomen supervizor.

10) Bodování

Bodují se povolené techniky, které jsou provedeny s patřičnou razancí a efektivitou.

1 bod : pomocný

1. úder na hlavu a tělo 2. kop na tělo nohou a kolenem

3. efektivní podmet

2 body : pomocný

1. kop na hlavu kolenem

2. kop na hlavu

Zápas se boduje za použití maximálně 10ti bodů za kolo pro nejlepšího závodníka, popřípadě

při vyrovnaném boji u obou. Nižší výkonnost je hodnocena srážkou jednoho bodu.

Minimálně však může dosáhnout 6 bodů. Za KD se odepisuje – 1 bod. Za třetí veřejnévarování – 1 bod, maximáln

ě však 3 x pak následuje diskvalifikace. Za zakázanou techniku –

1 bod a při třetí diskvalifikace. U amatérských zápasů se za KD připíše soupeři tři pomocnébody a neode

čítá se mínus jeden bod.

Po třetím kole se sečtou body ze všech kol a závodník s větším součtem vítězí. V případě

rovnosti bodů se rozhodčí přikloní k jednomu z bojovníků.

11) Zakázané techniky

1. údery loktem

2. úder otevřenou rukavicí

3. úder hlavou

4. všechny údery a kopy na temeno hlavy, ledviny, genitálie a krk zezadu

5. útok na ležícího soupeře

6. útok s držením se provazů ringu7. úder vzad s otá

čením

8. kousání

9. veškeré přehozy, podrazy a nadrážení

10. pasivní boj v klinči11. útok veden po signálu rozhod

čího 12. tři body

13. klouby

12) Diskvalifikace

1. dosažením tří mínus bodů

2. za nesportovní chování, jako jsou nadávky, urážky, aj.

3. opakované neuposlechnutí ringového rozhodčího, nebo supervizora 4. za úmyslný zakázaný úder, nebo kop vedený s cílem zranit, či oslabit soupeře

5. za nepředpisovou výstroj

13) Mínus bod

1. dosažením tří varování

2. za nesportovní chování borce, nebo jeho trenéra

3. při použití zakázané techniky

4. za zdržování a předstírání boje

14) Vítězství

c) dosažením většího počtu bodů v součtu všech kol

f) vzdáním soupeře

g) pokud soupeř není chopen pokračovat v boji po těžkém úderu, nebo kopu a rozhodčí odpočítá do deseti – KO

k) při druhém Knock Downu – KD v prvním kole (třetí u profi.)

l) při třetím KD v průběhu zápasu – TKO m) nenastoupením soupeře k zápasu – WO

n) rozhodnutím ringového rozhodčího – RSC

1. pro naprostou převahu jednoho z borců

2. pro zranění (po poradě s lékařem)

3. vhozením houby (ručníku) trenérem do ringu

Pravidla thai box

Body 1 – 7 a 9 – 11 viz pravidla orientál.

8) Zakázané techniky

1. úder otevřenou rukavicí

2. úder hlavou

3. všechny údery a kopy na temeno hlavy, ledviny, genitálie a krk

4. útok na ležícího soupeře

5. kousání

6. pasivní boj v klinči

7. útok veden po signálu rozhodčího