Obecná pravidla

Borec, který se hodlá účastnit jakékoli soutěže ČSFu, musí splňovat tyto předpoklady:

 • Být registrovaným členem ČSFu a při prezentaci předložit platný sportovní pas.
 • Být zcela zdráv a mít ve svém sportovním pasu platné potvrzení o lékařské prohlídce.
 • Souhlasit s tím, že se podrobí lékařské prohlídce, nebo antidopingovému testu – před soutěží, během ní, nebo následně po ní.
 • Startovat s vědomím a souhlasem svého trenéra, u neplnoletých také s písemným, notářsky ověřeným souhlasem zákonného zástupce.
 • Znát pravidla ČSFu, chápat je a řídit se jimi.

Light kontakt

Techniky
Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře, podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku). Jsou zakázány všechny techniky na vrch a temeno hlavy, krk, záda a od pasu dolů, vyjma podmetu.

Nedovolené techniky a chování

 • Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.
 • Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku rukou podlahy.
 • Údery rukou z otočky.
 • Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.
 • Jakékoli útoky hlavou, loktem, holení a kolenem na hlavu.
 • Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou.
 • Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.
 • Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.
 • Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.
 • Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje.
 • Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.
 • Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu.
 • Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.
 • Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

Síla provedení
Light kontakt je lehkou formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s lehkým dotekem. Není přípustné aby borec svou technikou soupeře srazil, či dokonce zranil. Jakákoli technika, byť dokonalá, která soupeře tvrdě zasáhne, nesmí být odměněna bodovým ziskem, ale naopak penalizována.

Oblečení borců
Tričko (není přípustné tričko bez rukávů) a dlouhé saténové kalhoty. Tričko a kalhoty musí mít rozdílnou barvu; tričko je zastrčeno do kalhot, čímž je barevně zdůrazněna úroveň pasu. Má-li oblečení stejnou barvu, musí být doplněno „obi“ – tkaninovým páskem jiné, kontrastní barvy.Sportovní kimona (tzv. karate-gi) a obleky podobného charakteru jsou přípustná, za dodržení výše uvedených podmínek barevného rozlišení. Oblečení borce musí být čisté a nesmí být popsáno, či pomalováno. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny.

Ochranné prostředky
Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz, suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů – tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu.
Žádné další chrániče nejsou přípustné! V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku. Bandáže prstů jsou dovoleny.
Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

Zápasiště
Standardní zápasiště light kontaktu tvoří boxerský ring, regulérní je ale také prostor zápasiště pro semi kontakt.

Kouč
Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

Čas
Zápas light kontaktu trvá 3 minuty hrubého času, včetně zápasů finálových. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu.

Hodnocení
Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu. Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání nohou apod.

Bodový zisk

 • úder rukou na tělo 1 bod
 • úder rukou na hlavu 1 bod
 • kop nohou na tělo 2 body
 • kop nohou na hlavu 3 body
 • poražení soupeře podmetem 2 body

Bodová ztráta

 • varování 1 bod
 • mínus bod 3 body

V light kontaktu jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění.

Bodová shoda
Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám – dle celkového dojmu ze zápasu.

Nenastoupení k zápasu< br />Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

Přerušení zápasu borcem
Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí teprve rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

Ukončení zápasu
Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech:

 • Rozhodnutím ringového rozhodčího o nezpůsobilosti jednoho z borců pokračovat v zápase, např. po třetím počítání jednoho borce pro fyzickou nepřipravenost (TKO).
 • Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.
 • Diskvalifikací jednoho, či obou borců.
 • Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.
 • Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.
 • Vzdáním jednoho z borců – ručník vhozený do ringu koučem.

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání.Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům – zvedá ruku vítěznému borci.

Full kontakt

Techniky
Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře, podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku). Jsou zakázány všechny techniky na vrch a temeno hlavy, krk, záda a od pasu dolů, vyjma podmetu.

Nedovolené techniky a chování

 • Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.
 • Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku rukou podlahy.
 • Údery rukou z otočky.
 • Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.
 • Jakékoli útoky hlavou, loktem, holení a kolenem na hlavu.
 • Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou.
 • Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.
 • Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.
 • Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.
 • Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje.
 • Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.
 • Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu.
 • Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.
 • Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

Síla provedení
Full kontakt je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány. Na druhé straně je full kontakt disciplinou, která vyžaduje korektnost borců a nedovolené techniky jsou proto zde ihned nemilosrdně trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

Oblečení borců
Dlouhé saténové kalhoty. Ženy navíc tričko s rukávem, nebo elastické tričko bez rukávů – musí však plně zakrývat prsní chránič. Tričko u žen musí splňovat také nároky na barevné rozlišení úrovně pasu. Kalhoty borce musí být čisté a nesmí být popsány, či pomalovány. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny.

Ochranné prostředky
Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz, bandáže prstů, suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů – tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu.
Žádné další chrániče nejsou přípustné! V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku. Bandáže prstů jsou dovoleny.
Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

Zápasiště
Standardní zápasiště light kontaktu tvoří boxerský ring, regulérní je ale také prostor zápasiště pro semi kontakt.

Kouč
Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

Čas
Zápas full kontaktu trvá 2 x 2 minuty hrubého času, finálový zápas pak 3 x 2 minuty – přestávky mezi jednotlivými koly jsou 1 minuta. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu.

Hodnocení
Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu.Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců v každém kole a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání nohou apod.

Bodový zisk

 • úder rukou na tělo 1 bod
 • úder rukou na hlavu 1 bod
 • kop nohou
  na tělo 2 body
 • kop nohou na hlavu 3 body
 • poražení soupeře podmetem 2 body

Bodová ztráta

 • varování 1 bod
 • mínus bod 3 body

Ve full kontaktu jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci u dělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění.

Bodová shoda
Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám – dle celkového dojmu ze zápasu.

Nenastoupení k zápasu
Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

Přerušení zápasu borcem
Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí teprve rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

Ukončení zápasu
Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech:

 • Rozhodnutím ringového rozhodčího o nezpůsobilosti jednoho z borců pokračovat v zápase, např. po třetím počítání jednoho borce pro fyzickou nepřipravenost ( TKO).
 • Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.
 • Diskvalifikací jednoho, či obou borců.
 • Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.
 • Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.
 • Vzdáním jednoho z borců – ručník vhozený do ringu koučem.

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání.Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům – zvedá ruku vítěznému borci.

Low kick

Techniky
Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu, kopy na lýtka, holeně a stehna (tzv. low kick), podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku). Jsou zakázány všechny techniky na vrch a temeno hlavy, krk, záda a od pasu dolů, vyjma low kick a podmetu.

Nedovolené techniky a chování

 • Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.
 • Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku rukou podlahy.
 • Údery rukou z otočky.
 • Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.
 • Jakékoli útoky hlavou, loktem, holení a kolenem na hlavu.
 • Strkání do soupeře, držení,škrcení,přehozy a chytání nohou.
 • Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.
 • Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.
 • Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.
 • Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje.
 • Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.
 • Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu.
 • Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.
 • Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

Síla provedení
Kick je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány. Na druhé straně je kick disciplinou, která vyžaduje korektnost borců a nedovolené techniky jsou proto zde ihned nemilosrdně trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

Oblečení borců
Krátké saténové kalhoty. Ženy navíc tričko s rukávem, nebo elastické tričko bez rukávů – musí však plně zakrývat prsní chránič. Tričko u žen musí splňovat také nároky na barevné rozlišení úrovně pasu. Kalhoty borce musí být čisté a nesmí být popsány, či pomalovány. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny.

Ochranné prostředky
Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz, bandáže prstů, suspenzor a chrániče nártů – tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu.
Žádné další chrániče nejsou přípustné ! V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku.
Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu, chrániče holení a chrániče nártů Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

Zápasiště
Zápasiště kicku tvoří boxerský ring.

Kouč
Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

Čas
Zápas kicku trvá 2 x 2 minuty hrubého času, finálový zápas pak 3 x 2 minuty – přest
ávky mezi jednotlivými koly jsou 1 minuta. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu.

Hodnocení
Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu.Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců v každém kole a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání nohou apod.

Bodový zisk

 • úder rukou na tělo 1 bod
 • úder rukou na hlavu 1 bod
 • kop nohou na tělo 2 body
 • kop nohou na stehno, lýtko nebo holeň 2 body
 • kop nohou na hlavu 3 body
 • poražení soupeře podmetem 2 body

Bodová ztráta

 • varování 1 bod
 • mínus bod 3 body

V kicku jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění.

Bodová shoda
Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám – dle celkového dojmu ze zápasu.

Nenastoupení k zápasu
Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

Přerušení zápasu borcem
Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí teprve rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

Ukončení zápasu
Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech :

 • Jeden z borců není schopen, po zásahu protivníkem, pokračovat v boji ( KO ).
 • Jeden z borců byl potřetí během zápasu počítán (TKO)
 • Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.
 • Diskvalifikací jednoho, či obou borců.
 • Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.
 • Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.
 • Vzdáním jednoho z borců – ručník vhozený do ringu koučem, nebo nenastoupení do dalšího kola.

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání. Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům – zvedá ruku vítěznému borci.

Thai box

Techniky
Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu; kopy na lýtka, holeně a stehna (tzv. low kick), podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku), porazy, údery loktem na tělo a kopy kolenem na stehna i tělo soupeře. Jsou zakázány všechny techniky na vrch a temeno hlavy, krk, záda a od pasu dolů, vyjma low kick, výše popsaných technik kolenem a podmetu.

Nedovolené techniky a chování

 • Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.
 • Všechny techniky prováděné v kleče,v leže, v pádu, či při doteku rukou podlahy.
 • Údery rukou z otočky.
 • Útoky hlavou.
 • Kopy holení na hlavu.
 • Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.
 • Strkání do soupeře, škrcení a přehozy.
 • Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.
 • Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.
 • Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.
 • Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje.
 • Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.
 • Držení se, opírání a odrážení od provazů ringu.
 • Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.
 • Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

Síla provedení
Thai je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány. Na druhé straně je thai disciplinou, která vyžaduje korektnost borců a nedovolené techniky jsou proto zde ihned nemilosrdně trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

Oblečení borců
Krátké saténové kalhoty. Ženy navíc tričko s rukávem, nebo elastické tričko
bez rukávů – musí však plně zakrývat prsní chránič. Tričko u žen musí splňovat také nároky na barevné rozlišení úrovně pasu. Kalhoty borce musí být čisté a nesmí být popsány, či pomalovány. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny. Stužka na ruce ( tzv. pana ) je přípustná.

Ochranné prostředky
Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, boxerské rukavice 10 oz, bandáže prstů a suspenzor. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém – plně funkčním stavu. Měkká bandáž kotníků je dovolena.Žádné další chrániče nejsou přípustné ! V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte nebo kolene.
Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

Zápasiště Zápasiště thai boxu tvoří boxerský ring.

Kouč
Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

Čas
Zápas thai trvá 2 x 3 minuty hrubého času, finálový zápas pak 3 x 3 minuty – přestávky mezi jednotlivými koly jsou 90 sekund. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího – např. v případě protestu.Zápas thai boxu může být doprovázen tradiční hudbou.

Hodnocení
Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu.Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích – jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců v každém kole a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání nohou apod.

Bodový zisk

 • úder rukou na tělo 1 bod
 • úder rukou na hlavu 1 bod
 • kop nohou na tělo 2 body
 • kop nohou na stehno, lýtko nebo holeň 2 body
 • úder loktem na tělo 2 body
 • kop kolenem na stehno nebo tělo 2 body
 • kop nohou na hlavu 3 body
 • poražení soupeře podmetem 2 body
 • poražení soupeře vrhem 2 body

Bodová ztráta

 • varování 1 bod
 • mínus bod 3 body

V thai boxu jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním – při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování – následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění.

Bodová shoda
Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám – dle celkového dojmu ze zápasu.

Nenastoupení k zápasu
Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned – zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

Přerušení zápasu borcem
Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí teprve rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno

Ukončení zápasu
Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech :

 • Jeden z borců není schopen, po zásahu protivníkem, pokračovat v boji ( KO ).
 • Jeden z borců byl potřetí během zápasu počítán (TKO)
 • Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.
 • Diskvalifikací jednoho, či obou borců.
 • Pro zranění – borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.
 • Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.
 • Vzdáním jednoho z borců – ručník vhozený do ringu koučem, nebo nenastoupení do dalšího kola.

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání. Povolá pak borce do středu a vyhlásí výsledek směrem k divákům – zvedá ruku vítěznému borci.

Seznam zakázaných skupin látek a metod dopingu platný od 1.1.2003 v ČR

Přehled změn oproti poslednímu znění ze září 2001.

1. nové skupiny v I. části (zákaz platí při soutěži i mimo soutěž):

 • I.F. – Látky s antiestrogenní aktivi
  tou. Do této skupiny, zakázané jen u mužů, jsou přeřazeny tamoxifen, klomifen, cyklofenil a inhibitory aromatáz z původní skupiny I.E.
 • I.G. – Maskující látky. Do této skupiny jsou přeřazeny epitestosteron, probenecid, plasmaexpandery (např. hydroxyethylškrob) a diuretika (ta zároveň zůstávají samostatnou skupinou I.D.). Vyřazen je bromantan.

2. změny ve stávajících skupinách:

 • I.A. – skupina rozdělena na 2 části s upozorněním, že se za zakázané považují D- i L- izomery příslušných látek. Z této skupiny jsou vyjmuty: amineptin, bupropion a fenylefrin. Do seznamu příkladů je nově zařazen metylendioxymetamfetamin. Do skupiny I.A.b. jsou zařazena antiastmatika.
 • I.C.1.a. – do seznamu příkladů nově zařazen norboleton
 • I.C.2.- skupina opět přejmenována na „Jiné anabolické látky“, změněny jsou toleranční limity pro salbutamol a jejich podmínky.
 • I.E. – zde je nově upřesněn výraz „diabetici závislí na inzulínu“.
 • III. skupina – nový název „Skupiny látek zakázaných v určitých sportech“ (zde ovšem podmínky pro lokální anestetika a glukokortikosteroidy se týkají všech sportů), výraz „příslušné sportovní organizace“ je nahrazen výrazem „řídící orgán“. Mezi příklady beta – blokátorů jsou zařazeny: karteolol, karvedilol, celiprolol, esmolol, levobunolol, metipranolol, pindolol a timolol.

3. nové skupiny v II. Části (Zakázané metody ):

 • II.A. – zvyšování přenosu kyslíku a. krevní doping (upřesněná definice) b. podání látek zvyšujících přenos kyslíku (nové příklady: modifikovaný hemoglobin, perfluorochemikálie, RSR 13 apod.)
 • II.B. – Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace (upřesněná definice).
 • II.C. – Genový doping (definován jako neterapeutické použití genů, genových elementů a/nebo buněk, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon)

Skupiny

 • I.C. – Anabolické látky
 • I.D. – Diuretika
 • I.E. – Peptidové hormony a jejich mimetika a analoga
 • I.F. – Látky s antiestrogenní aktivitou
 • I.G. – Maskující látky
 • II. – Zakázané metody