Datum konání                                          :              11. – 13. 5. 2012

 

Pořadatel                                          :              TJTZ Rakovník

 

Místo konání                                          :               Sportovní hala Rakovník

 

Činovníci turnaje                              

 

              hlavní pořadatel                            :              Radek Červený

 

              ubytovatel                                          :              Veronika Červená 604133462

 

              úřední lékař                                          :              MUDr. Ivo Trešl

 

              hlasatel                                          :              Marek Šimák

 

              časoměřič + gong                            :              určíme na místě

 

Výpočetní technika                            :              ruční strojky + lístky

 

Hlavní rozhodčí                            :             

 

Rozhodčí                                          :              z každé oblasti jeden ( 4 )  

 

 

Jury                                                        :              Červený, hl. rozhodčí, Šindelář

 

Účastníci                                          :              Na turnaji startují boxeři, kteří mají ročník  

narození 1994 – 96, – rozhodnutí TR.

Nominace provedou oblastní trenérské komise a

nominují boxery z SCM ve váhových kategoriích

52, 56, 60, 64, 69,75, 81, +81kg.

 

 

 

 

Náhrady              :              Jízdné:

                            Tranzit 8 Kč/ km, os. auto 4 Kč / km  

                                                                Platí ČBA.

                        Strava a ubytování na náklady pořadatele.

Celky z Moravy budou ubytovány a stravovány    už od pátku, ostatní začínají stravu sobotním obědem, ubytování nutno nahlásit předem

Strava – pátek – večeře

neděle –  končí obědem

 

 

10.    Informace               :              Radek Červený 604 336 316

 

11.     Ubytování              :              Zimní stadion Rakovník

             

12    Časový  program

 

         Sobota 12. 5. 2012               10 30 – 12 00 hod      –   vážení, lékařské prohlídky

                                                               V místě konání v městské hale

              13 00 hod                                    –    losování

              15 30 hod                              –    vyřazovací boje

 

          Neděle 13. 5. 2012              9, 00 hod                        –   lékařská prohlídka

                                                           

              10 00  hod                        –   finále + boje o 3 místo

 

 

 

II.

Technická  ustanovení

 

13.    Podmínky startu                           a)  Záznam o utkání boxera s platnou lékařskou

                                                                          prohlídkou ( 1 rok ) a vybojováno nejméně 

                                                               5 zápasů

             

b)   borci startují v hmotnostních kategoriích ve kterých    byli nominováni. Podrobí se před startem lékařské prohlídce  a vážení

                                                                     

 

 

14.   Systém soutěže                                a) boxuje se vylučovacím způsobem na základě rozlosování,

podle pravidel boxu a Soutěžního řádu  3 x 3 minuty s přestávkou jedna minuta mezi koly             

 

b) utkání se musí boxovat v přilbách s chráničem zubů a tvrdým suspenzorem. Dresy rozdílné dle rohů ringu

 

d) každý borec musí mít sebou průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny.

 

15.   Rozhodování                             Všechna utkání se budou rozhodovat pomocí bodovacích strojků . Je nutné aby boxeři byli oblečeni v rozdílných dresech dle rohů ringu

 

 

 

16.    Styk s činovníky                            :              Za borce zodpovídají trenéři a vedoucí

 

17.    Uložení věcí                              :              Pořadatel neručí za ztrátu osobních věcí v šatnách  nebo objektu turnaje a ubytování. Cenné věci nutno uložit u pořadatele.

 

 

18.   Změny                                        :              Rozpis soutěže může změnit jen JURY  v místě konání.

 

19.    Různé                                         :              Všechny administrativně – sportovní a technické otázky budou řešeny v místě konání.                             

 

V Rakovníku dne 26. 4. 2012                                         

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 6 Praha - evropské město sportu 2016